Opłaty u notariusza

Kancelaria Notarialna z Wrocławia działa już od blisko 20 lat. Kilkunastoletnie doświadczenie i duża wiedza są podstawą oraz poręką miarodajnej realizacji zadań notarialnych. Notariusz zobligowany do dokonywania czynności notarialnych, zobowiązany jest do zachowywania tajemnicy okoliczności sprawy, którą kieruje. Jest osobą zaufania publicznego, a każde działania, które podejmuje posiadają ważne cechy dokumentu urzędowego. Do decydujących czynności wrocławskiej Kancelarii Notarialnej zalicza się m.in. sporządzanie aktów notarialnych, w tym aktów poświadczenia dziedziczenia, spisywanie protokołów, poświadczeń, wypisów, wyciągów dokumentów. Notariusz jest zobowiązany dodatkowo do przygotowywania projektów aktów i innych istotnych dokumentów na życzenie stron. Decydującym obowiązkiem notariusza jest sprawowanie kontroli nad adekwatnym zabezpieczeniem słusznych interesów oraz praw osób, które pragną skorzystać z pomocy Kancelarii Notarialnej. Warto mieć pełne przekonanie, że właściwy wybór kompetentnego specjalisty przysłuży się należycie wypełnionej czynności notarialnej.

Dodatkowe informacje o opłatach notarialnych: http://www.notariuszwroclaw.net/oplaty